White ibis

White ibis
Ibis

Wednesday, November 12, 2014

Wordless Wednesday: A Virtual Hike to a Petroglyph Site at Dinosaur National Monument